• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ 09 Tháng 6 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 154
Kết luận thanh tra Thuế 31 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 136
Ngày 29/05/2017 ngày giao dihj đầu tiên 1.258.867 cổ phiếu niêm yết bổ sung 22 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 130
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.258.867 cố phiếu trên HNX 22 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 126
Giải trình biến động LNST tại BCTC tổng hợp quý 1.2017 11 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 123
MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 64.000 CP 10 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 123
BCTC quý 1 2017(Văn phòng công ty) 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 413
MAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 126
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 08 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 134
Thông báo Trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền 05 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 774